Sınav Başvuruları

Merkezi Sınav Koordinatörü: Doç.Dr. Selçuk ALP

İletişim: 0212 383 ...

Adres: Yıldız Tknik Üniversitesi, Davutpaşa Kamüsü, ..., Esenler, İstanbul

 

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav İşlemleri

Yıldız Teknik Üniversitesi Merkezi Sınav Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınavlarda görevli atama işlemleri YTUSIS (Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav İşlemleri Sistemi) üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Sınav binalarının etrafında adayların attığı atıkların toplanması, sınıfların temizlenmesi, lavaboların temizlenmesi ve sınavın işleyişi ile ilgili fakülte sekreterinin verdiği işlerin yapılması için  Hizmetli olarak sınavın yapıldığı Fakültenin Memur, Hizmetli veya İşçi kadrosunda bulunan personele görev verilmektedir. Bununla birlikte sınavın sağlıklı yürüyebilmesi için Tesisatçı, Elektrikçi, Kaloriferci, Şoför gibi kadrolarda bulunan teknik personele Koordinatörlük aracılığı ile görev verilmektedir. Koordinatörlüğümüz bu sınavların doğrudan yürütücüsü ve uygulayıcısıdır. Personel, YTUSIS’e kendisi kayıt olmaktadır. Koordinatörlüğümüz sisteme kayıt olan kişilerin kayıtlarının doğruluğunu kontrol edip onaylama sürecini yürütmektedir. Sınav takvimini Koordinatörlük sayfasından takip edebilirsiniz. Akademik ve İdari personelin alabileceği görevler için ekteki tabloyu inceleyebilirsiniz.

 

Unvanlar ve Verilen Görevler: Bilgilendirme için Tıklayınız.

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Sınav İşlemleri Sistemi: http://sis.yildiz.edu.tr/

 

 

Ankara Üniversitesi Sınav İşlemleri

Ankara üniversitesi, Sınavlarını genellikle İstanbul Üniversitesinin kampüslerini veya fatih ilçesi (sur içi)  içindeki milli eğitim okullarını kullanarak sınav yapmaktadır. Hem idari hem akademik kadroda bulunan kişilere görev vermektedir. Görevli atama işlemlerini Ankara Üniversitesinin kendi sisteminden otomatik olarak yapmaktadır.  Koordinatörlüğümüz sadece bu sınavlarda sisteme kayıt olan kişilerin kayıtlarının doğruluğunu kontrol edip onaylama sürecini yürütmektedir. Sınav takvimini Ankara üniversitesi sayfasından takip edebilirsiniz.

 

Ankara Üniversitesi Sınav İşlemleri Sistemi: https://gbs.ankara.edu.tr

 

 

ÖSYM Sınav İşlemleri

ÖSYM, Ülke genelinde sınav yapmaktadır. Dar bölge sınavlarında sadece akademik kadroya, ülke geneli büyük çaplı sınavlarda hem idari hem akademik kadroda bulunan kişilere görev vermektedir. Ülke geneli büyü sınavlarda idari personele gözetmen görevi verirken bunun dışında genel olarak İdari görevde olanlara genellikle kamera sorumlusu, kurye, taşıyıcı gibi görevleri vermektedir. Görevli atama işlemlerini ÖSYM kendi sisteminden otomatik olarak yapmaktadır. Koordinatörlüğümüz bu sınavlarda sisteme kayıt olan kişilerin kayıtlarının doğruluğunu kontrol edip sadece onaylama sürecini yürütmektedir. Bu sınavların 6. Bölge koordinatörü Prof. Dr. Eyüp BAĞCI olup koordinasyon noktası (ÖSYM Bürosu) Kongre Merkezi alt katıdır.  Bu bölgede yapılacak Sınav takvimini Koordinatörlük sayfasından takip edebilirsiniz. 

 

ÖSYM Sınav İşlemleri Sistemi: https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris

 

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Sınav İşlemleri

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Üniversitemizin İnşaat Fakültesini kullanarak, Final ve Bütünleme sınavlarını yapmaktadır. Bu üniversite sadece akademik personele görev vermekte olup, Salon Başkanı ve Gözetmen olarak Dr. Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarında çalışan akademik personeli görevlendirmektedir. Doçent ve Profesör kadrosuna bulunan akademik personele görev vermemektedir. Görevli atama işlemlerini Ahmet Yesevi Üniversitesi kendi sisteminden otomatik olarak yapmaktadır. Sınav binalarının etrafında adayların attığı atıkların toplanması, sınıfların düzenlenmesi ve temizlenmesi, lavaboların temizlenmesi ve sınavın işleyişi ile ilgili fakülte sekreterinin verdiği işlerin yapılması için Hizmetli olarak sınavın yapıldığı fakültenin Memur, Hizmetli veya İşçi kadrosunda bulunan personele görev verilmektedir. Bununla birlikte sınavın sağlıklı yürüyebilmesi için Tesisatçı, Elektrikçi, Kaloriferci, Şoför gibi kadrolarda bulunan teknik personele Koordinatörlük aracılığı ile görev verilmektedir. Koordinatörlüğümüz bu sınavlarda mekân temini ve koordinasyon görevini yürütmektedir. Ayrıca sisteme kayıt olan kişilerin kayıtlarının doğruluğunu kontrol edip onaylama sürecini yürütmektedir. Sınav takvimini Koordinatörlük sayfasından takip edebilirsiniz.

 

Ahmet Yesevi Üniversite Sınav İşlemleri Sistemi: http://gorevlendirme.yesevi.edu.tr/

 

 

Anadolu Üniversitesi Sınav İşlemleri

Anadolu Üniversitesi, Üniversitemizin Fakültelerini kullanarak Vize (ara sınav), Final ve Bütünleme sınavlarını yapmaktadır. Ayrıca başka kurumlar adına yaptığı sınavları da kampüsümüzde yapmaktadır. Bu Üniversite sadece akademik personele görev vermektedir. Görevli atama işlemlerini Anadolu Üniversitesi kendi sisteminden otomatik olarak yapmaktadır. Sınav binalarının etrafında adayların attığı atıkların toplanması, sınıfların düzenlenmesi ve temizlenmesi, lavaboların temizlenmesi ve sınavın işleyişi ile ilgili fakülte sekreterinin verdiği işlerin yapılması için Hizmetli olarak sınavın yapıldığı Fakültenin Memur, Hizmetli veya İşçi kadrosunda bulunan personele görev verilmektedir. Bununla birlikte sınavın sağlıklı yürüyebilmesi için Tesisatçı, Elektrikçi, Kaloriferci, Şoför gibi kadrolarda bulunan teknik personele Koordinatörlük aracılığı ile görev verilmektedir. Koordinatörlüğümüz bu sınavlarda mekân temini ve koordinasyon görevini yürütmektedir. Personelin sisteme kayıt olmadan önce bağlı olduğu Fakülte’nin Sekreteri tarafından ön kaydının oluşturulması gerekir. Ön kaydı oluşturulan personel Anadolu Üniversitesinin kendi sistemi üzerinden bilgilerini düzenleyerek kaydını tamamlamalıdır. Herhangi bir Fakülteye bağlı olmayan personelin ön kayıtları Koordinatörlük tarafından yapılmaktadır. Sınav takvimini Koordinatörlük sayfasından takip edebilirsiniz.

 

Anadolu Üniversitesi Sınav İşlemleri Sistemi: https://augis.anadolu.edu.tr/#!/

 

 

İstanbul Üniversitesi Sınav İşlemleri

İstanbul Üniversitesi, Üniversitemizin Fakültelerini kullanarak Vize (ara sınav), Final ve Bütünleme sınavlarını yapmaktadır. Bu Üniversite idari ve akademik personele görev vermektedir. Görevli atama işlemlerini İstanbul Üniversitesi kendi sisteminden otomatik olarak yapmaktadır. Sınav binalarının etrafında adayların attığı atıkların toplanması, sınıfların düzenlenmesi ve temizlenmesi, lavaboların temizlenmesi ve sınavın işleyişi ile ilgili fakülte sekreterinin verdiği işlerin yapılması için Hizmetli olarak sınavın yapıldığı Fakültenin Memur, Hizmetli veya İşçi kadrosunda bulunan personele görev verilmektedir. Bununla birlikte sınavın sağlıklı yürüyebilmesi için Tesisatçı, Elektrikçi, Kaloriferci, Şoför gibi kadrolarda bulunan teknik personele Koordinatörlük aracılığı ile görev verilmektedir. Koordinatörlüğümüz bu sınavlarda mekân temini ve koordinasyon görevini yürütmektedir. Personel kayıtları Koordinatörlük tarafından yapılmaktadır. Sınav takvimini Koordinatörlük sayfasından takip edebilirsiniz.

 

İstanbul Üniversitesi Sınav İşlemleri Sistemi: https://sinav.istanbul.edu.tr/sgs/

 

 

Atatürk Üniversitesi Sınav işlemleri

Atatürk Üniversitesi, Üniversitemizin Fakültelerini kullanarak Vize (ara sınav), Final ve Bütünleme sınavlarını yapmaktadır. Bu Üniversite idari ve akademik personele görev vermektedir. Görevli atama işlemlerini Atatürk Üniversitesi kendi sisteminden otomatik olarak yapmaktadır. Bununla birlikte iade edilen görevlerin yeniden dağıtımı koordinatörlüğümüz tarafından yapılmaktadır. Sınav binalarının etrafında adayların attığı atıkların toplanması, sınıfların düzenlenmesi ve temizlenmesi, lavaboların temizlenmesi ve sınavın işleyişi ile ilgili fakülte sekreterinin verdiği işlerin yapılması için Hizmetli olarak sınavın yapıldığı Fakültenin Memur, Hizmetli veya İşçi kadrosunda bulunan personele görev verilmektedir. Ayrıca sınavın sağlıklı yürüyebilmesi için Tesisatçı, Elektrikçi, Kaloriferci, Şoför gibi kadrolarda bulunan teknik personele Koordinatörlük aracılığı ile görev verilmektedir. Koordinatörlüğümüz bu sınavlarda mekân temini ve koordinasyon görevini yürütmektedir. Personel kayıtları Koordinatörlük tarafından yapılmaktadır. Sınav takvimini Koordinatörlük sayfasından takip edebilirsiniz. Akademik ve İdari personelin alabileceği görevler için ekteki tabloyu inceleyebilirsiniz.

 

Unvanlar ve Verilen Görevler: Bilgilendirme İçin Tıklayınız.

 

Atatürk Üniversitesi Sınav İşlemleri Sistemi: https://gis.atauni.edu.tr/